Martinist

Благословення бездомної або нещасної тварини

Благословення бездомної або нещасної тварини
Боже Всемогутній і Предвічний, що створив всякого звіра і підпорядкував людині, я молю Тебе згадати обітницю, що Ти дав слузі твоєму Давидові: «людину й худобу спасаєш Ти, Господи!». (Пс. 35: 7) Read more

Молитва Рози+Хреста про знищення монархій і тираній

Молитва про знищення монархій і тираній, і за встановлення Вселенської Держави,
як було заплановано Розою + Хрестом у 17 столітті

Всемогутній і Вічний Боже, Визволитель Ізраїлю, Ти, що змусив фараона єгипетського ковтати пил, так само, як і всіх інших, хто бажав поневолити народ Твій, Ти, що повалив всіх володарів земних, які прикидалися рівними Тобі, Син Твій Єдинородний, Господь наш Ісус Христос, рішуче скинув князя світу цього, і, за словами пророків Твоїх, Він є Єдиний Цар наш. Read more

Картины Мира и Мартинизм как основа гармоничного восприятия Вселенной

Автор: Брат Аврелий

Выражение «Картина Мира» появилось относительно недавно, оно стало популярным лишь в середине XX века, когда ученый-антрополог Р. Редфинд определил ее как характерное для того или иного периода видение мироздания, представление членов общества о самих себе и о своих действиях, то есть о своей активности в окружающем мире.

Картина Мира формируется с одной стороны, как составная часть мировоззрения, а с другой стороны, на основе исходных мировоззренческих принципов и интегрирующая знания и опыт, накопленный человечеством. Read more

Меч

Кожен символ має певний інформаційний код, який задає певний образ понять. Так у кожного соціального стану з давна існують професіональні атрибути, які мають ще символічний сенс. Як відомо, у багатьох народів давно виник генітальний культ, в якому в якості сакрального початку виступали чоловічі і жіночі геніталії, органи розмноження тварин і рослин (квіти), насіння рослин, – як символи життєвої енергії, родючості, захисту. Також, як символ певної домінації в своїй соціальній групі. Так, наприклад, вили – фалічний символ селянина. А вагінальний гаманець – символ купців. Хрест – священнослужителя. Фалічний меч – символ воїнського стану. Меч має багато різноманітних форм і представлений майже у всіх народів. Read more

Комментарий к Псалму № 22

“Вера в Бога. Каждый приходит к ней по-разному. У каждого своя дорога к Богу. Кого-то к вере подталкивает горе, кого-то наоборот радость и человек чувствует благодарность. Но это скорее исключение, чем правило. Бог всегда говорит с нами. Говорит Словом и событиями нашей жизни. И каждый, кто прочтет эти строки Псалма 22 и сможет экстраполировать их на свою собственную жизнь, понять и прочувствовать их, определенно пережил славные мгновенья диалога с Богом. Read more